ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

IGNACY BAZYDŁO, KRYSTYNA ROMANIUK

Tytuł

Zapłata za mleko w świetle kryteriów jakościowych

Streszczenie

Zapłata za mleko surowe w skupie spełnia szereg funkcji. Najważniejsze z nich dotyczą: ekwiwalentności poniesionych nakładów, porównań opłacalności z innymi kierunkami produkcji zwierzęcej i roślinnej, związków z wynikami finansowymi podmiotów przetwórczych, proporcji cen mleka surowego do cen produktów mleczarskich, oddziaływania na poziom spożycia mleka i jego przetworów, a także oddziaływania na poprawę jego jakości i przyczyniania się do rozwoju hodowli bydła mlecznego i produkcji mleka.

Do pobrania