ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

HANNA RÓŻAŃSKA, KRZYSZTOF KWIATEK

Tytuł

Występowanie Escherichia coli serotyp 0157:H7 w mięsie zwierząt rzeźnych i drobiu

Streszczenie

Celem badań było określenie przydatności opracowanej metodyki wykrywania Escherichia coli serotyp 0157:H7 w żywności pochodzenia zwierzęcego. Materiał do badań stanowiło łącznie 107 próbek mięsa i drobiu. Na tę liczbę składało się 61 próbek mięsa wieprzowego, 12 próbek mięsa wołowego, 20 próbek mięsa mielonego wołowo-wieprzowego oraz 14 próbek mięsa drobiowego.

Do pobrania