ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

HELENA MICHALIK, AGNIESZKA STĘPOWSKA

Tytuł

Zawartość azotanów w kilku odmianach sałaty masłowej uprawianej pod osłonami

Streszczenie

Warunki uprawy mają zasadniczy wpływ na zawartość związków azotowych w sałacie. Utrzymując stały, niski poziom zawartości makroskładników w podłożu, uprawiano sałatę masłową w trzech okresach: [szklarnia (XI – III: 150 dni), tunel (II – IV: 70 dni i p.VIII – p.XI: 90 dni)]. Oceniano poziom azotanów i azotynów oraz plonowanie kilku odmian.

Do pobrania