ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

BOLESŁAW WOJTOŃ, HANNA RÓŻAŃSKA

Tytuł

Mikrobiologiczne przyczyny dyskwalifikacji żywności zwierzęcego pochodzenia w Polsce

Streszczenie

Rocznie w Polsce w ramach urzędowego nadzoru Weterynaryjnej Inspekcji Sanitarnej wykonuje się badania mikrobiologiczne kilkuset tysięcy prób surowców i produktów zwierzęcego pochodzenia. Około 10% tych prób nie odpowiada wymaganiom norm w zakresie parametrów mikrobiologicznych. Brak jednak szczegółowej analizy wyników badań, uwzględniającej badane asortymenty i drobnoustroje będące przyczyną dyskwalifikacji prób. Analiza taka była celem niniejszej pracy.

Do pobrania