ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

STANISŁAW TYSZKIEWICZ

Tytuł

Gwarancje prawdziwości deklaracji o stanie jakościowym żywności

Streszczenie

Kupując żywność przyjmujemy założenie, że jest ona bezpieczna dla naszego zdrowia, pożywna i smaczna. Sami możemy dokonać tylko oceny jej cech jakościowych dostępnych bezpośrednim doznaniom zmysłowym. Wierzymy zatem, że jest ktoś, kto z urzędu nadzoruje prawidłowość jej produkcji i komercjalizacji, i że deklaracje zapisane na etykiecie lub w normie są prawdziwe i systematycznie sprawdzane. Wierzymy w etyczne i zgodne z prawem postępowanie producentów, handlowców, kontrolerów. Wierzymy w skuteczność obowiązującego systemu prawnego chroniącego nasze życie, zdrowie i interesy. Czy nasz spokój i zaufanie są racjonalne? By były, przeanalizujemy gwarancje dzisiejszego i przyszłego prawa żywnościowego.

Do pobrania