ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

ANDRZEJ JANICKI

Tytuł

Gwarantowana jakość a gwarantowana wartość odżywcza

Streszczenie

Egzystencja każdego człowieka od najdawniejszych czasów zależała od prawidłowości wyboru właściwych składników diety, a więc rozpoznawania pożywienia bezpiecznego i bogatego w najbardziej żywnieniowo efektywne elementy. Gromadzona, metodą prób i błędów, wiedza poszczególnych osobników, dzięki wymianie zapamiętanych doświadczeń, umożliwiała skuteczne przeżycie w zmiennych warunkach środowiska. Wiedza o jakości, a w tym i wartości odżywczej pokarmów stanowiła warunek zdrowego i długotrwałego życia człowieka. Obecnie w warunkach rynku bogatego w żywność, niezwykle zróżnicowaną pod względem poziomu jakości i wartości odżywczej, sposobu przetwarzania, rodzaju opakowania; dawna wiedza i sposoby jej zdobywania zawodzą przy właściwym planowaniu diety i wielkości spożycia, ułatwiając powstanie błędów żywieniowych prowadzących do szeregu chorób cywilizacyjnych. Wysoka wartość odżywcza produktów spożywczych oraz dobra informacja o niej są jednym z ważniejszych czynników sprzyjających powstawaniu prawidłowego modelu odżywiania się a przez to poprawy zdrowotności społeczeństwa polskiego. Wprowadzenie systemu zapewnienia jakości, opisanego normami serii ISO 9000, w całym łańcuchu żywnościowym, poza poprawą konkurencyjności polskiej żywności, daje szansę na spełnienie potrzeb żywieniowych konsumentów. Dostarczenie konsumentom żywności gwarantowanej jakości przy jednoczesnym promocyjnym działaniu na rzecz prozdrowotnego modelu żywienia to wynik nowego rozumienia jakości we wdrażanym w Polsce systemie zapewnienia jakości. Jednocześnie system ten umożliwia realizację podstawowego prawa człowieka do bezpieczeństwa żywieniowego.

Do pobrania