ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

MARIA JEZNACH, JERZY JEZNACH, EDWARD PIERZGALSKI

Tytuł

Wpływ technologii nawadniania i nawożenia na jakość uprawianej sałaty

Streszczenie

Celem podjętych badań jest ocena wpływu technologii nawadniania i nawożenia za pomocą nawodnień kroplowych i wgłębnych na jakość sałaty przy minimalizacji zanieczyszczenia związkami azotowymi zarówno sałaty jak i wód gruntowych. Badania prowadzono na 12 poletkach o powierzchni 25 m2 , 4 poletka nawadniane systemem kroplowym, 4 wgłębnym i 4 nienawadniane. Na podstawie oceny zasobności gleb ustalono potrzeby nawozowe. Nawozy podawano przez system nawadniający lub posypowo.

Do pobrania