ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

JERZY PAŁASIŃSKI

Tytuł

Wpływ rodzaju opakowania na jakość kawy zbożowej

Streszczenie

W pracy dokonano oceny zmian jakości kawy „Inki” podczas 18 tygodniowego przechowywania w 8 rodzajach opakowań: słojach szklanych z membraną, słojach szklanych bez membrany, pudełkach z białej blachy z membraną, pudełkach z białej blachy bez membrany, torebkach z papieru powlekanego polietylenem umieszczonych w pudełkach tekturowych, torebkach z folii polipropylenowej, torebkach z laminatu poliamid/polietylen oraz w torebkach z folii metalizowanej, a także w otwartej próbie kontrolnej.

Do pobrania