ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

HANNA PRZYBYŁ, KRZYSZTOF ĆWIERTNIEWSKI, ELŻBIETA POLAK

Tytuł

Wpływ metod pakowania na jakość pierogów

Streszczenie

Celem badań było określenie trwałości gotowanych pierogów przeznaczonych do przechowywania w temperaturze 0-4°C. Badania przeprowadzono dla dwóch metod pakowania: na tacach zawiniętych w folię samoprzylepną, w modyfikowanej atmosferze gazów w woreczkach z wielowarstwowej folii PA/PE. Materiał badawczy stanowiły pierogi z nadzieniem mięsnym i pierogi z serem o zawartości nadzienia odpowiednio 30% i 21%, soli kuchennej 1,0% i 0,8%.

Do pobrania