ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

KAZIMIERZ MARKIEWICZ, JULITTA BOROWSKA, RYSZARD ZADERNOWSKI

Tytuł

Wybrane składniki mineralne w nasionach drobno- i grubonasiennych odmian bobu

Streszczenie

Celem pracy było określenie składu mineralnego nasion bobu. Materiał badawczy stanowiły nasiona bobu odmian i rodów drobnonasiennych Biwon, Beryl, SKR-600, SKR-800, oraz porównawczo odmian grubonasiennych : Bartom, Neptun, Windsor Biały, uprawianych na poletkach doświadczalnych ART w Olsztynie. Nasiona do badań zbierano w pięciu fazach dojrzałości mlecznej, aż do momentu uzyskania przez nie dojrzałości technologicznej.

Do pobrania