ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

KRYSTYNA ELKNER, RYSZARD KOSSON

Tytuł

Skład frakcyjny błonnika pokarmowego w kapuście głowiastej białej świeżej i kiszonej

Streszczenie

Celem doświadczenia było zbadanie wpływu odmiany i terminu zbioru na zawartość i skład błonnika pokarmowego w kapuście głowiastej białej świeżej i kiszonej. Materiał do badań w latach 1992 1994 stanowiło sześć odmian kapusty głowiastej białej (świeżej i kiszonej) z dwóch terminów zbioru, 10.X i 10.XI. Kapusta była uprawiana na glebie płowej i nawożona zgodnie z zaleceniami nawozowymi dla tej rośliny. W kapuście świeżej i kiszonej oznaczano oprócz suchej masy, zawartość i skład błonnika pokarmowego metodami: Aspa, van Soesta oraz van Soesta i Wine. Ponadto określano zawartość witaminy C i azotanów.

Do pobrania