ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

ZYGMUNT AMBROZIAK, ALINA GOŁASZEWSKA, MIECZYSŁAWA JANIK, ELŻBIETA SŁOWIK

Tytuł

Opakowanie jako element zapewnienia świeżości i trwałości mikrobiologicznej pieczywa

Streszczenie

Zmiany w organizacji gospodarstw domowych, oraz potrzeby specjalne powodują wzrost zapotrzebowania na pieczywo o przedłużonej świeżości i trwałości. Zmierzając do tego celu należy pokonać bariery jakimi są proces czerstwienia i zmiany mikrobiologiczne objawiające się pleśnieniem. Czerstwienie można ograniczyć poprzez odpowiedni skład recepturowy oraz technologie zwiększające wodochłonność ciasta oraz zastosowanie właściwych, barierowych opakowań. Drogą do uzyskania przedłużonej trwałości jest obróbka termiczna lub stosowanie chemicznych konserwantów. W Zakładzie Badawczym Przemysłu Piekarskiego prowadzone są prace dotyczące tej problematyki.

Do pobrania