ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

MICHAŁ ZABOROWSKI, WOJCIECH POĆWIARDOWSKI, ANNA DŁUGOSZ

Tytuł

Badania odzysku wód popłucznych w mikrobrowarze

Streszczenie

Wprowadzenie. Zużycie wody podczas produkcji piwa należy do najwyższych w przemyśle spożywczym. Dynamicznie rozwijający się rynek małych browarów wymaga wdrożenia systemów recyklingu wody. W badaniach zbadano i przedstawiono technologię odzyskiwania wody płuczącej z przemysłu piwowarskiego. W studium przypadku zbadano zużycie wody podczas procesu  warzenia i czyszczenia w małym browarze rzemieślniczym. Ponadto przeprowadzono analizę wody płuczącej browaru przed i po oczyszczeniu.
Wyniki i wnioski. Otrzymana oczyszczona woda charakteryzowała się wysokimi walorami technologicznymi, m.in. obniżonym zmętnieniem, obniżoną zawartością azotanów i ponad dwukrotnie zwiększoną zawartością chlorków oraz zgodnością z normą dla wody pitnej. Wdrożenie analizowanego systemu może pozwolić zarówno na korzyści finansowe, jak i zgodność z trendami  zrównoważonego rozwoju inicjowanymi przez największe browary. Konstrukcja i cechy analizowanego układu oczyszczającego umożliwiają jego komercyjne wykorzystanie w przemyśle  mikrobrowarniczym.

Słowa kluczowe

ścieki, piwo, piwowarstwo, odzyskiwanie wody, zrównoważony rozwój

Do pobrania