ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

ELŻBIETA KLEWICKA, ZDZISŁAWA LIBUDZISZ

Tytuł

Bakteriocynogenne właściwości Lactobacillus Acidophilus

Streszczenie

W pracy przedstawiono wyniki badań prowadzące do wyselekcjonowania, spośród 20 kultur Lactobacillus acidophilus, szczepów o zdolności produkowania związków białkowych, charakteryzujących się aktywnością przeciwbakteryjną. Wykazano, że związki takie produkowane były przez szczepy oznakowane jako: 0.3, B, 336. Tworzone przez te kultury związki białkowe charakteryzowały się aktywnością antagonistyczną w stosunku do: Escherichia coli ATCC 25922, Staphylococcus aureus ATCC 25923, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 Badania zmierzające do charakterystyki chemicznej i optymalnych warunków działania tych związków są kontynuowane.

Do pobrania