ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2001, 3(28) S

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

NINA BARYŁKO-PIKIELNA, IRENA MATUSZEWSKA

Zmiany percepcji bodźców chemicznych związane z wiekiem i ich implikacje żywieniowe

Pełny tekst Streszczenie

ANNA GRONOWSKA-SENGER

Współczesne problemy żywienia dzieci szkolnych w Polsce

Pełny tekst Streszczenie

KATARZYNA SZOŁTYSEK

Perspektywy i tendencje rozwoju produkcji żywności gerodietetycznej

Pełny tekst Streszczenie

MARIOLA FRIEDRICH, MONIKA RUKOJĆ

Ocena wegetariańskiego i tradycyjnego sposobu żywienia oraz stanu odżywienia dzieci w wieku 1-3 lat

Pełny tekst Streszczenie

HALINA GAMBUŚ, ANNA MIKULEC, PAWEŁ PISULEWSKI, FRANCISZEK BOROWIEC, TADEUSZ ZAJĄC, ANETA KOPEĆ

Hipocholesterolemiczne właściwości chleba z nasionami lnu oleistego

Pełny tekst Streszczenie

ANETA KOPEĆ, EWA CIEŚLIK

Wpływ dodatku mączki z bulw topinamburu na poziom glukozy w surowicy krwi szczurów doświadczalnych

Pełny tekst Streszczenie

MAŁGORZATA KOZŁOWSKA-WOJCIECHOWSKA

Rola żywności funkcjonalnej w profilaktyce i terapii czy margarynę można zaliczyć do żywności funkcjonalnej?

Pełny tekst Streszczenie

ANNA MIĘDZOBRODZKA, BEATA PIÓRECKA

Ocena wiedzy żywieniowej słuchaczy studiów podyplomowych i studentów wydziału ochrony zdrowia Collegium Medicum UJ

Pełny tekst Streszczenie

ELŻBIETA KLEWICKA, ZDZISŁAWA LIBUDZISZ

Bakteriocynogenne właściwości Lactobacillus Acidophilus

Pełny tekst Streszczenie

KATARZYNA ŚLIŻEWSKA, ZDZISŁAWA LIBUDZISZ

Forma optyczna kwasu mlekowego tworzona przez bakterie z rodzaju Lactobacillus w podłożu zawierającym różne źródło węgla

Pełny tekst Streszczenie

ILONA MOTYL, ZDZISŁAWA LIBUDZISZ

Zmiany wybranych cech jakościowych podczas przechowywania nieukwaszonego i ukwaszonego mleka bifidusowego

Pełny tekst Streszczenie

AGNIESZKA FILIPIAK-FLORKIEWICZ, EWA CIEŚLIK

Poziom fruktanów w chlebie mieszanym

Pełny tekst Streszczenie

DANUTA GÓRECKA, ANNA BUTKA, JÓZEF KORCZAK

Wpływ dodatku inuliny na jakość pieczywa cukierniczego

Pełny tekst Streszczenie

HALINA GAMBUŚ, FLORIAN GAMBUŚ, JOANNA WOJDYŁA, GRAŻYNA AUGUSTYN

Herbatniki z amaranthusem – wartość odżywcza, trwałość, jakość sensoryczna

Pełny tekst Streszczenie

GRZEGORZ SUWAŁA

Zawartość wybranych pierwiastków w przecierowych sokach z marchwi

Pełny tekst Streszczenie

DANUTA KOŁOŻYN-KRAJEWSKA, TADEUSZ SIKORA

Ocena ryzyka zdrowotnego żywności

Pełny tekst Streszczenie