ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

ANNA MIĘDZOBRODZKA, BEATA PIÓRECKA

Tytuł

Ocena wiedzy żywieniowej słuchaczy studiów podyplomowych i studentów wydziału ochrony zdrowia Collegium Medicum UJ

Streszczenie

Celem badań była ocena stanu wiedzy, w zakresie żywienia człowieka, słuchaczy studiów podyplomowych oraz studentów kierunku Zdrowia Publicznego, Wydziału Ochrony Zdrowia Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, w łącznej liczbie 151 osób. Do badań zastosowano anonimową ankietę składającą się z trzech części i zawierającą w sumie 20 pytań. W części A ankiety pytania dotyczyły źródeł składników pokarmowych, w części B pytano o wpływ składników pokarmowych na ryzyko powstawania wybranych chorób metabolicznych tzw. cywilizacyjnych, część C obejmowała pytania z zakresu sposobu odżywiania się. Stwierdzono brak dostatecznej wiedzy, w zakresie prawidłowego żywienia człowieka, wśród ankietowanych osób. Istnieje konieczność podniesienia świadomości w zakresie racjonalnego żywienia oraz upowszechnianie pożądanego modelu żywienia.

Do pobrania