ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

ANETA KOPEĆ, EWA CIEŚLIK

Tytuł

Wpływ dodatku mączki z bulw topinamburu na poziom glukozy w surowicy krwi szczurów doświadczalnych

Streszczenie

Celem pracy było określenie wpływu dodatku mączki z topinamburu do diety, na poziom glukozy w surowicy krwi szczurów doświadczalnych. Mączka z topinamburu dodana do zmodyfikowanej diety AIN – 93 miała korzystny wpływ na poziom glukozy w surowicy krwi szczurów doświadczalnych. Obniżał się on, statystycznie istotnie, w poszczególnych grupach wraz z dodatkiem mączki. Najwyższy poziom glukozy stwierdzono w grupie kontrolnej (12,2 mm/l), a najniższy (8,26 mm/l) w surowicy krwi szczurów karmionych dietą z 10% dodatkiem mączki z topinamburu.

Do pobrania