ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

GRZEGORZ SUWAŁA

Tytuł

Zawartość wybranych pierwiastków w przecierowych sokach z marchwi

Streszczenie

Przedstawiono wyniki analiz zawartości wybranych pierwiastków śladowych i metali toksycznych (ołowiu i kadmu) w sokach przecierowych z marchwi. Badania przeprowadzono metodą spektrometrii absorpcji atomowej (AAS). Oznaczono sód, potas, wapń, żelazo, magnez, mangan, miedź, cynk, ołów i kadm. Stwierdzono różnice w zawartość wymienionych pierwiastków w zależności od producenta. Zawartość pierwiastków toksycznych uznano za niską, na poziomie 10-50% wartości dopuszczalnych.

Do pobrania