ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

ANNA GRONOWSKA-SENGER

Tytuł

Współczesne problemy żywienia dzieci szkolnych w Polsce

Streszczenie

W artykule przedstawiono główne problemy żywienia dzieci szkolnych w Polsce na tle ogólnej sytuacji ekonomicznej kraju, zwracając uwagę na wskaźniki rozwoju fizycznego. Wykazano najczęściej popełniane błędy żywieniowe, ich skutki zdrowotne oraz wpływ na postępy w nauce. Podano też przyczyny obserwowanych zjawisk. W podsumowaniu wskazano działania w kierunku rozwiązania problemów żywienia tej grupy populacyjnej.

Do pobrania