ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

MARIOLA FRIEDRICH, MONIKA RUKOJĆ

Tytuł

Ocena wegetariańskiego i tradycyjnego sposobu żywienia oraz stanu odżywienia dzieci w wieku 1-3 lat

Streszczenie

Stwierdzono, że spożycie energii i podstawowych składników odżywczych przez dzieci żywione w sposób tradycyjny i wegetariański było porównywalne, chociaż różne były źródła tych składników. Podobne były również stwierdzone w dietach obu grup żywieniowych niedobory witamin B6, PP, wapnia i cynku, przy czym w grupie dzieci żywionych w sposób tradycyjny, z uwagi na zbyt niskie spożycie warzyw i owoców, były one większe i dotyczyły dodatkowo witamin E, B1, C, fosforu i żelaza. Wzrost i masa ciała, będące w tym okresie życia miernikami prawidłowości żywienia, w obu badanych grupach dzieci mieściły się w granicach norm.

Do pobrania