ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

NINA BARYŁKO-PIKIELNA, IRENA MATUSZEWSKA

Tytuł

Zmiany percepcji bodźców chemicznych związane z wiekiem i ich implikacje żywieniowe

Streszczenie

Dokonano przeglądu literatury dotyczącej zmian percepcji sensorycznej u osób starszych i ich znaczenia żywieniowego. Zmiany w chemopercepcji zachodzące z wiekiem, zarówno w kategoriach intensywności jak i hedonicznych mają istotny wpływ na wybór żywności oraz fizjologię żywienia. Zmiany te objawiają się obniżeniem wrażliwości, zdolności rozpoznawania bodźców smakowych i zapachowych oraz przesunięciem optymalnie pożądanych ich natężeń. Wielkość tych zmian z wiekiem jest specyficzna w odniesieniu do różnej jakości bodźców oraz indywidualnie wysoce zróżnicowana. Znaczna niejednolitość metodyki prac eksperymentalnych w tym zakresie powoduje trudności w ilościowym oszacowaniu wymienionych zjawisk.

Do pobrania