ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

KATARZYNA SZOŁTYSEK

Tytuł

Perspektywy i tendencje rozwoju produkcji żywności gerodietetycznej

Streszczenie

W artykule przedstawiono niektóre zagadnienia dotyczące problematyki żywności funkcjonalnej o właściwościach gerodietetycznych. Na tle obserwowanych tendencji demograficznych w zakresie powiększania się populacji ludzi starszych wskazano na wagę i znaczenie problemów stojących przed współczesną gerodietetyką. Dokonano również przeglądu najważniejszych substancji o właściwościach geroprotektorowych oraz scharakteryzowano, w przekroju branżowym, ten nowy segment rynku, jakim jest żywności dla osób starszych.

Do pobrania