ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

MAŁGORZATA KOZŁOWSKA-WOJCIECHOWSKA

Tytuł

Rola żywności funkcjonalnej w profilaktyce i terapii czy margarynę można zaliczyć do żywności funkcjonalnej?

Streszczenie

Rola stylu życia, a szczególnie właściwego żywienia, w prewencji chorób cywilizacyjnych jest znakomicie udokumentowana naukowo. Społeczna świadomość tego faktu, a tym bardziej praktyka żywieniowa pozostawiają jednak dużo do życzenia w wielu krajach. Jednocześnie, wzrastające zapotrzebowanie na modele prozdrowotnego żywienia, produkty o udokumentowanym prozdrowotnym oddziaływaniu, spowodowały gwałtowny rozwój nowej gałęzi produktów żywnościowych, zwanych żywnością funkcjonalną. Żywność funkcjonalna musi przypominać swoją postacią żywność konwencjonalną i wykazywać korzystne oddziaływanie w ilościach, które oczekuje się, że będą normalnie spożywane z dietą – nie są to tabletki ani kapsułki, ale część składowa prawidłowej diety. Żywność funkcjonalną można sklasyfikować w dwojaki sposób; z uwagi na jej specyficzny skład lub z powodu pełnienia określonych funkcji w profilaktyce chorób dietozależnych. Powiększający się asortyment takiej żywności stwarza szansę dla wielu ludzi świadomych roli żywienia w profilaktyce lub terapii różnych chorób, a oferta lecznicza winna być zalecana przez lekarzy niejednemu pacjentowi.

Do pobrania