ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

KATARZYNA ŚLIŻEWSKA, ZDZISŁAWA LIBUDZISZ

Tytuł

Forma optyczna kwasu mlekowego tworzona przez bakterie z rodzaju Lactobacillus w podłożu zawierającym różne źródło węgla

Streszczenie

Celem badań było określenie wpływu inuliny (preparaty Raftiline®) oraz fruktooligosacharydów (preparaty Raftilose®) na poziom tworzonego kwasu mlekowego i jego izomerów, przez bakterie z rodzaju Lactobacillus. Kontrolne hodowle prowadzono w obecności monosacharydów (glukoza, galaktoza, fruktoza) oraz disacharydów (laktoza, sacharoza). Zawartość form optycznych kwasu mlekowego określono przy zastosowaniu testów enzymatycznych firmy Boehringer Mannheim. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że ilość kwasu mlekowego wytworzonego przez bakterie z rodzaju Lactobacillus w pożywce MRS, zawierającej fruktooligosacharydy, wynosiła średnio 2,62 g/l i była znacznie niższa niż w pożywkach z mono- lub disacharydami (9,31 g/l). Średnia ilość L(+) kwasu mlekowego wyniosła od 0,70 g/l (w podłożu z Raftiline®HP) do 7,69 g/l (w podłożu z glukozą). Stosunek izomeru L(+) do izomeru D(-) w przypadku hodowli z zastosowaniem fmktooligosacharydów wynosił średnio 3,11 a przy zastosowaniu cukrów prostych 3,14.

Do pobrania