ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

DANUTA KOŁOŻYN-KRAJEWSKA, TADEUSZ SIKORA

Tytuł

Ocena ryzyka zdrowotnego żywności

Streszczenie

Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności jest problemem istotnym na całym świecie. Zarówno producenci, jak i rządy krajów są odpowiedzialni za koordynację metod i systemów jakości zdrowotnej żywności. Powinny być one oparte na badaniach naukowych i fachowej analizie ryzyka. W publikacji przedstawiono regulacje prawne Polski i Unii Europejskiej służące zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, definicje i ideę analizy ryzyka, a także potencjalne zagrożenia zdrowotne w żywności.

Do pobrania