ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

HALINA GAMBUŚ, ANNA MIKULEC, PAWEŁ PISULEWSKI, FRANCISZEK BOROWIEC, TADEUSZ ZAJĄC, ANETA KOPEĆ

Tytuł

Hipocholesterolemiczne właściwości chleba z nasionami lnu oleistego

Streszczenie

Celem badań było określenie korzyści zdrowotnych i żywieniowych wynikających ze spożywania chlebów pszennych, w których 10 i 13% masy mąki zastąpiono zmielonymi nasionami lnu oleistego, uznawanymi za najbogatsze źródło kwasu a-linolenowego (18 : 3, 3n – 3). W celu wykazania hipocholesterolemicznego oddziaływania takich chlebów przeprowadzono doświadczenie ze szczurami, które podzielono na grupy i karmiono chlebem standardowym (pszennym) oraz chlebem z udziałem nasion lnu, podając jednocześnie dodatki wywołujące hipercholesterolemię. Przed i po doświadczeniu szczury ważono, a po jego zakończeniu zwierzęta usypiano i pobierano im krew z serca w celu oznaczenia poziomu cholesterolu i glukozy w surowicy krwi. Chleby z dodatkiem nasion lnu wywarły silny hipocholesterolemiczny wpływ na organizm szczurów, zmniejszając stężenie cholesterolu całkowitego w surowicy krwi średnio o 47% i jego frakcji LDL o 48,5%, w porównaniu z grupą kontrolną. Nie zaobserwowano natomiast wyraźnego hipoglikemicznego oddziaływania tych chlebów.

Do pobrania