ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

BARTOSZ FOTSCHKI, ADAM JURGOŃSKI, JERZY JUŚKIEWICZ, ZENON ZDUŃCZYK

Tytuł

Wpływ dodatku oleju z nasion jabłka do diety na metabolizm szczurów

Streszczenie

Celem pracy było określenie zawartości kwasów tłuszczowych w oleju z nasion jabłka oraz ocena jego wpływu na funkcjonowanie jelita ślepego, profil lipidowy krwi, markery stresu oksydacyjnego oraz stanu zapalnego szczurów. Eksperyment żywieniowy przeprowadzono na szczurach Wistar przydzielonych do 3 grup po 8 osobników w każdej. Zwierzęta żywiono przez 8 tygodni dietami zawierającymi następujące rodzaje tłuszczu: smalec wieprzowy (grupa LA), olej rzepakowy (grupa RO) oraz olej z nasion jabłka (grupa AO), który charakteryzował się znaczną zawartością kwasu oleinowego oraz linolowego (odpowiednio 32,3 % oraz 57 % całkowitej zawartości kwasów tłuszczowych). Po 8 tygodniach doświadczalnego żywienia stężenie krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych w treści jelita ślepego szczurów było porównywalne we wszystkich grupach doświadczalnych, natomiast stężenie amoniaku było niższe w grupach AO oraz RO w porównaniu z grupą LA (0,32 i 0,3, w porównaniu z 0.42 mg/g). W grupach RO i AO odnotowano również spadek aktywności aminotransferazy asparaginowej oraz alaninowej oznaczonej w osoczu badanych zwierząt. Stężenie triacylgliceroli w (TG) w osoczu krwi oraz aterogenność osocza (ATI) w grupie AO były istotnie niższe w porównaniu z grupą LA (TG, 1.79 w porównaniu z 2.62 mmol/L oraz ATI, 0.095 w porównaniu z 0.313). Dodatek do diety oleju z nasion jabłka, będącego cennym źródłem nienasyconych kwasów tłuszczowych, wpływa w sposób nieznacznie bardziej korzystny na organizm szczura niż powszechnie stosowany w żywieniu olej rzepakowy.

Słowa kluczowe

nasiona jabłka, kwas linolowy, jelito ślepe, fermentacja, triacyloglicerole, transaminazy

Do pobrania