ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2015, 1 (98)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

EWA MAJEWSKA

Ciecze jonowe w procesach ekstrakcji metali i związków organicznych z produktów spożywczych

Pełny tekst Streszczenie

JAGODA MAJCHERCZYK, KRZYSZTOF SURÓWKA

Heterocykliczne aminy aromatyczne jako zagrożenie chemiczne w produktach mięsnych poddawanych obróbce termicznej

Pełny tekst Streszczenie

BARBARA SIONEK, WIESŁAW PRZYBYLSKI

Wpływ czynników środowiskowych na poziom glikogenu w mięśniach zwierząt rzeźnych

Pełny tekst Streszczenie

KINGA KROPIWIEC, MAREK BABICZ, EWA SKRZYPCZAK

Charakterystyka fizykochemiczna podrobów wieprzowych uzyskanych z tuczników o zróżnicowanym genotypie RYR1

Pełny tekst Streszczenie

DOROTA KOWALSKA, ANDRZEJ GUGOŁEK, PAWEŁ KOBYLARZ

Wpływ metody pakowania i przechowywania na właściwości fizykochemiczne mięsa królików żywionych mieszankami paszowymi wzbogaconymi olejem rybnym i witaminą E

Pełny tekst Streszczenie

PIOTR SKAŁECKI, MARIUSZ FLOREK, AGNIESZKA STASZOWSKA, AGNIESZKA KALINIAK

Wartość użytkowa i jakość filetów ryb karpiowatych (Cyprinidae) utrzymywanych w polikulturze

Pełny tekst Streszczenie

JUSTYNA ŻULEWSKA, ALEKSANDRA MORAWSKA

Właściwości pianotwórcze koncentratów białek serwatkowych o zmniejszonej zawartości tłuszczu

Pełny tekst Streszczenie

MARZANNA HĘŚ, DANUTA GÓRECKA, KRZYSZTOF DZIEDZIC, JOANNA KOBUS-CISOWSKA, JÓZEF KORCZAK

Właściwości przeciwutleniające ekstraktów z ziarniaków gryki i produktów otrzymanych w procesie ich przerobu

Pełny tekst Streszczenie

BOŻENA KICZOROWSKA, DARIUSZ ANDREJKO, ANNA WINIARSKA-MIECZAN, WIOLETTA SAMOLIŃSKA, ELŻBIETA PRYSTUPA-RUSINEK: BOŻENA KICZOROWSKA, DARIUSZ ANDREJKO, ANNA WINIARSKA-MIECZAN, WIOLETTA SAMOLIŃSKA, ELŻBIETA PRYSTUPA-RUSINEK

Wpływ procesów termicznych na zmiany podstawowego składu chemicznego ziarna pszenicy

Pełny tekst Streszczenie

RAFAŁ ZIOBRO, DOROTA LITWINEK, BARBARA MICKOWSKA

Porównanie składu chemicznego i właściwości teksturalnych muffin z mieszanki bezglutenowej i mąk owsianych

Pełny tekst Streszczenie

ANETA OCIECZEK, JOLANTA SCHUR

Ocena wpływu wybranych dodatków na właściwości sorpcyjne miękiszu pieczywa pszennego

Pełny tekst Streszczenie

AGNIESZKA ZAWIŚLAK, MAGDALENA MICHALCZYK

Właściwości przeciwutleniające niskoprzetworzonych płatków róży pomarszczonej (Rosa rugosa)

Pełny tekst Streszczenie

GRAŻYNA GOZDECKA, JOANNA KANIEWSKA, MAREK DOMORADZKI, KATARZYNA JĘDRYCZKA

Ocena zawartości wybranych składników bioaktywnych w przetworach z borówki czernicy

Pełny tekst Streszczenie

EWA PIĄTKOWSKA, ANETA KOPEĆ, TERESA LESZCZYŃSKA

Podstawowy skład chemiczny, zawartość mikro- i makroelementów oraz właściwości przeciwutleniające liści różnych odmian czosnku polskiego pochodzenia

Pełny tekst Streszczenie

ADRIAN WIATER, ROMAN PADUCH, KATARZYNA PRÓCHNIAK, MAŁGORZATA PLESZCZYŃSKA, MAREK SIWULSKI, WOJCIECH BIAŁAS, JANUSZ SZCZODRAK

Ocena aktywności biologicznej karboksymetylowanych pochodnych α-(1→3)-glukanów wyizolowanych z owocników uprawnych gatunków boczniaka (Pleurotus)

Pełny tekst Streszczenie

BARTOSZ FOTSCHKI, ADAM JURGOŃSKI, JERZY JUŚKIEWICZ, ZENON ZDUŃCZYK

Wpływ dodatku oleju z nasion jabłka do diety na metabolizm szczurów

Pełny tekst Streszczenie

MARIOLA FRIEDRICH, GRAŻYNA PODLASZEWSKA

Ocena wpływu uzupełniania paszy wybranymi składnikami mineralnymi na ich metabolizm i dystrybucję w organizmie – badania modelowe

Pełny tekst Streszczenie