ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

DOROTA JAKKIELSKA, RAFAŁ WAWRZYNIAK, MARCIN FRANKOWSKI, ANETTA ZIOŁA-FRANKOWSKA

Tytuł

Charakterystyka profilu lotnych związków organicznych w polskich winach przy wykorzystaniu GC-MS

Streszczenie

Wprowadzenie. Wino jest skomplikowaną mieszaniną wielu związków o zróżnicowanej budowie i właściwościach. Wiele czynników wpływa na chemiczny skład wina. Uprawa winorośli w Polsce jest w niekorzystnej, trudniejszej sytuacji, w porównaniu do bardziej tradycyjnych regionów winiarskich. Winogrona rosnące w Polsce mają niższą zawartość cukru, co prowadzi do niższej zawartości alkoholu i wyższej kwasowości wyprodukowanego wina, co może być także uznawane za zaletę. Związki aromatyczne, które są przedmiotem badania, razem z innymi czynnikami, wpływają na smak i aromat wina.
Wyniki i wnioski. Praca prezentuje wyniki analizy i charakterystyki profilu aromatycznego polskich win, wykonanej z użyciem chromatografii gazowej ze spektrometrią mas (GC-MS). Wykryliśmy 94 związki lotne w 13 czerwonych winach i 53 lotne związki w 18 białych winach, w tym następujące grupy związków: alkohole, kwasy, estry, związki karbonylowe, etery, terpenoidy,  norisoprenoidy, fenole, związki siarkowe i węglowodory. Wina były wyprodukowane z różnych odmian winogron. Porównanie otrzymanych wyników, zarówno pomiędzy wynikami otrzymanymi w naszym badaniu, a także z wynikami otrzymanymi w innych badaniach, pokazało różnice w składzie win, w oparciu o różne czynniki. Wartości aktywności zapachowej (OAV) zostały obliczone  by określić dominujący aromat analizowanych win, im wyższa wartość aktywności zapachowej danego związku, tym większy jest jego wpływ na aromat wina.

Słowa kluczowe

GC-MS, współczynnik aktywności zapachowej, polskie wina, lotne związki

Do pobrania