ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2023, 30, 3(136)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

IZABELA PODGÓRSKA-KRYSZCZUK, MONIKA KORDOWSKA-WIATER, EWA SOLARSKA, URSZULA PANKIEWICZ

Drożdże jako alternatywna metoda zwalczania grzybów w przemyśle spożywczym

Pełny tekst Streszczenie

ROBERT GAJDA, MAŁGORZATA SOBIESZCZAŃSKA, ŁUKASZ NOCULAK, MAŁGORZATA SZYMALA-PĘDZIK, MONIKA MAĆKÓW, BEATA KACZMAREK-WDOWIAK

Związek czynników ryzyka żywieniowego, cech demograficznych i statusu socjo-ekonomicznego w badanej grupie osób starszych zamieszkujących społeczność lokalną w Polsce

Pełny tekst Streszczenie

MONIKA MAJOCH, JUDYTA HOMONCIK, ANNA MIKULEC, IZABELLA WĘGRZYN

Częstość występowania oraz wybrane czynniki ryzyka rozwoju ortoreksji z wykorzystaniem testu orto-15

Pełny tekst Streszczenie

ANNA GĄSIOR, MILENA GIEMZA, WERONIKA PONIKIEWSKA, AGNIESZKA MACHUL-ŻWIRBLA, JANUSZ MAGIERA, JACEK BUŁKA, KRYSTYNA SKWARCZYŃSKA-MAJ, ELŻBIETA POMIETŁO

Zastosowanie szczepu probiotycznego Lactiplantibacillus plantarum pl8 w produkcji wyrobów czekoladowych o porowatym rdzeniu

Pełny tekst Streszczenie

AGATA ZNAMIROWSKA-PIOTROWSKA, OKSANA PETRUSHA, MAŁGORZATA PAWLOS, MAGDALENA KOWALCZYK, MAGDALENA BUNIOWSKA-OLEJNIK, KATARZYNA SZAJNAR

Wpływ dodatku błonnika z babki płesznik i błonnika z aronii na jakość probiotycznego mleka fermentowanego

Pełny tekst Streszczenie

KAMILA POKORSKA-NIEWIADA, MILENA SADOWSKA, AGATA WITCZAK, MAŁGORZATA SZCZUKO

Pierwiastki śladowe w płatkach śniadaniowych – korzyści i zagrożenia związane z ich konsumpcją

Pełny tekst Streszczenie

DOROTA JAKKIELSKA, RAFAŁ WAWRZYNIAK, MARCIN FRANKOWSKI, ANETTA ZIOŁA-FRANKOWSKA

Charakterystyka profilu lotnych związków organicznych w polskich winach przy wykorzystaniu GC-MS

Pełny tekst Streszczenie

IRENEUSZ OCHMIAN, FRYDERYK SIKORA, MAŁGORZATA GAŁCZYŃSKA, SABINA LACHOWICZ-WIŚNIEWSKA

Osiem starych odmian jabłoni – ocena możliwości ich wykorzystania przez przemysł przetwórczy

Pełny tekst Streszczenie

AGNIESZKA STAREK-WÓJCICKA, ELŻBIETA GRZĄDKA, AGNIESZKA SAGAN, PIOTR TEREBUN, MICHAŁ KWIATKOWSKI, DAWID ZARZECZNY, ZBIGNIEW KOBUS, BARBARA CHUDZIK, DARIUSZ ANDREJKO, JOANNA PAWŁAT

Wpływ obróbki zimną plazmą atmosferyczną na jakość świeżego soku tłoczonego z marchwi

Pełny tekst Streszczenie

KATARZYNA NEFFE-SKOCIŃSKA, AGATA JABŁOŃSKA, MARCIN KRUK, SZYMON POCHYLSKI

Przydatność fermentowanej herbaty kombucha do produkcji napojów niskoalkoholowych

Pełny tekst Streszczenie

MACIEJ JARZĘBSKI, SHALOME NIYOBUHUNGIRO, WOJCIECH SMUŁEK, GRZEGORZ FIUTAK, MAGDA FILIPCZAK-FIUTAK, MAREK SADY

Analiza układów emulsyjnych z olejem z konopi jako suplementów witaminy K

Pełny tekst Streszczenie

MARZENA TOMASZEWSKA, BEATA BILSKA, DANUTA KOŁOŻYN-KRAJEWSKA

Wielkość gospodarstwa domowego i dzień tygodnia a poziom zmarnowanej żywności

Pełny tekst Streszczenie

GRAŻYNA BORTNOWSKA

Wpływ składu bezglutenowych żeli binarnych na retencję i uwalnianie się substancji zapachowych

Pełny tekst Streszczenie

DOROTA GAŁKOWSKA, MONIKA POŁUDNIAK, LESŁAW JUSZCZAK

Wpływ polidekstrozy na charakterystykę reologiczną oraz właściwości sensoryczne deserów skrobiowo-mlecznych o obniżonej zawartości sacharozy

Pełny tekst Streszczenie

DOMINIKA KACZMAREK, MALWINA WÓJCIK, KAMILA KAPUŚNIAK, JANUSZ KAPUŚNIAK

Ocena właściwości funkcjonalnych musów warzywno-owocowych wzbogaconych preparatem błonnikowym ze skrobi ziemniaczanej

Pełny tekst Streszczenie