ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

MARZENA TOMASZEWSKA, BEATA BILSKA, DANUTA KOŁOŻYN-KRAJEWSKA

Tytuł

Wielkość gospodarstwa domowego i dzień tygodnia a poziom zmarnowanej żywności

Streszczenie

Wprowadzenie. Marnotrawstwo żywności występuje we wszystkich ogniwach łańcucha żywnościowego, ale w  segmencie gospodarstw domowych jest największe. Z tego powodu ważne jest poznanie zarówno przyczyn tego niekorzystnego zjawiska, jak i jego skali w obszarze konsumpcji. Celem pracy było oszacowanie wolumenu zmarnowanej żywności w 500 gospodarstwach domowych i w przeliczeniu na jedno gospodarstwo domowe, z uwzględnieniem pięciu grup produktów oraz zbadanie zależności między wielkością gospodarstwa domowego i kolejnych dni tygodnia a masą zmarnowanej żywności. Badanie zrealizowano w 2019 r. na reprezentatywnej, ogólnopolskiej losowo-kwotowej próbie 500 gospodarstw domowych w miejscu zamieszkania respondentów przez 7 kolejnych dni. Składało się ono z dwóch modułów: wywiadu zrealizowanego przez ankietera (metoda Computer-Assisted Personal Interviews) i papierowego dzienniczka, w którym wyznaczona w danym gospodarstwie domowym osoba notowała masę zmarnowanej żywności w każdym kolejnym dniu.
Wyniki i wnioski. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że w ciągu jednego tygodnia w każdym gospodarstwie domowym zmarnowano średnio 3,9 kg żywności, w tym ponad 1/3 średniej masy stanowiły części niejadalne powstające w czasie przygotowywania posiłków. W statystycznym gospodarstwie domowym, w ciągu tygodnia zmarnowano najwięcej owoców i warzyw, następnie pieczywa i produktów mleczarskich. Stwierdzono, że w polskich gospodarstwach domowych najwięcej produktów i półproduktów spożywczych wyrzuca się z chłodziarki domowej i/lub szafek w kuchni w sobotę. Natomiast daniem przygotowanym w gospodarstwie domowym i marnowanym w największym stopniu były zupy, które usuwano głównie w środę. W gospodarstwach ponad 3-osobowych marnowano więcej żywności w porównaniu z gospodarstwami jedno- i dwuosobowymi.

Słowa kluczowe

marnotrawstwo żywności, gospodarstwo domowe, wielkość gospodarstwa domowego, dzień tygodnia, skala marnotrawstwa żywności

Do pobrania