ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

DOMINIKA KACZMAREK, MALWINA WÓJCIK, KAMILA KAPUŚNIAK, JANUSZ KAPUŚNIAK

Tytuł

Ocena właściwości funkcjonalnych musów warzywno-owocowych wzbogaconych preparatem błonnikowym ze skrobi ziemniaczanej

Streszczenie

Wprowadzenie. Musy warzywno-owocowe cieszą się dużym zainteresowaniem wśród konsumentów. Produkty te stanowią źródło pełnowartościowych składników odżywczych, dostarczając organizmowi witaminy, składniki mineralne oraz błonnik pokarmowy. Niemniej jednak, ogólna zawartość błonnika w pojedynczej porcji musu okazuje się niewystarczająca. Celem pracy było zbadanie właściwości funkcjonalnych musów warzywno-owocowych przed i po wzbogaceniu błonnikowym preparatem ze skrobi ziemniaczanej. Materiał badawczy stanowiły 3 smaki musów: jabłko-brzoskwinia-pasternak, jabłko-wiśnia-marchew i jabłko-marchew-pigwowiec. Badania obejmowały pomiar pH, analizę parametrów barwy CIE L*a*b* oraz charakterystykę kleikowania musów warzywno-owocowych. Oznaczono także zawartości całkowitego błonnika pokarmowego (TDF) w musach warzywno-owocowych przy użyciu metody enzymatyczno-grawimetrycznej AOAC 991.43.
Wyniki i wnioski. Dodatek preparatu błonnikowego ze skrobi ziemniaczanej spowodował nieznaczne obniżenie pH musu jabłko-wiśnia-marchew. Dla każdego smaku zaobserwowano zmianę barwy na ciemniejszą, przy czym największą różnicą parametrów barwy (ΔE) wykazywał się mus o smaku jabłko-marchew-pigwowiec. Musy warzywno-owocowe wzbogacone preparatem błonnikowym ze skrobi ziemniaczanej charakteryzowały się wyższą całkowitą zawartością błonnika w porównaniu z musami niewzbogacanymi. Przetwory z dodatkiem błonnikowego preparatu odznaczały się niższymi parametrami kleikowania w porównaniu do musów kontrolnych. Na podstawie przeprowadzonych badań funkcjonalnych nie zaobserwowano, aby wzbogacanie musów warzywno-owocowych preparatem błonnikowym ze skrobi ziemniaczanej miało negatywny wpływ na produkt końcowy. Można zatem wnioskować, że zastosowanie błonnikowego preparatu ze skrobi ziemniaczanej wpływa na cechy funkcjonalne musów warzywno-owocowych, podnosząc ich wartość żywieniową oraz zdrowotną.

Słowa kluczowe

musy warzywno-owocowe, błonnik pokarmowy, wzbogacanie żywności, skrobia ziemniaczana

Do pobrania