ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

KAMILA GODERSKA, MARTA MATUSZEWSKA, ZBIGNIEW CZARNECKI

Tytuł

Charakterystyka wybranych szczepów Lactobacillus acidophilus i ich przeżywalność w soku marchwiowym

Streszczenie

W pracy scharakteryzowano dwa szczepy potencjalnie probiotycznych bakterii Lactobacillus acidophilus pod względem przeżywalności w środowisku kwaśnym o pH zbliżonym do pH żołądka, a także pH odpowiadającemu kwasowości soku z marchwi. Ponadto zbadano tolerancję tych szczepów na żółć. Badania te wykazały wysokie prawdopodobieństwo przeżycia obydwu szczepów w zróżnicowanych warunkach przewodu pokarmowego człowieka. Próba aplikacji tych bakterii do pasteryzowanego soku z marchwi pozwala wnioskować o możliwości otrzymania nowego produktu probiotycznego charakteryzującego się wysoką wartością odżywczą i dietetyczną.

Słowa kluczowe

sok marchwiowy, Lactobacillus acidophilus, probiotyki

Do pobrania