ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2002, 3(32) S

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

ANNA BERTHOLD, IRENA MOLSKA

Występowanie Bacillus cereus w mleku surowym

Pełny tekst Streszczenie

SYLWIA CHUDY, JAN PIKUL

Charakterystyka lodów z zamiennikiem tłuszczu i cukru

Pełny tekst Streszczenie

SYLWIA CHUDY, JAN PIKUL, MAGDALENA RUDZIŃSKA, PRZEMYSŁAW OZIEMKOWSKI

Właściwości fizykochemiczne i funkcjonalne koncentratów białek serwatkowych

Pełny tekst Streszczenie

ILONA GAŁĄZKA

Skład mączki cykoriowej wybranych odmian cykorii, zróżnicowanych wielkością i terminem zbioru korzeni

Pełny tekst Streszczenie

ILONA GAŁĄZKA, ANDRZEJ CZARNECKI

Otrzymywanie inuliny i jej koncentratów z korzeni cykorii

Pełny tekst Streszczenie

KAMILA GODERSKA, MARTA MATUSZEWSKA, ZBIGNIEW CZARNECKI

Charakterystyka wybranych szczepów Lactobacillus acidophilus i ich przeżywalność w soku marchwiowym

Pełny tekst Streszczenie

RADOSŁAW GRUSKA

Wpływ dodatku wodorotlenku wapnia na czystość soku buraka cukrowego

Pełny tekst Streszczenie

ANNA KAMIŃSKA, PIOTR P. LEWICKI

Ruch masy w jabłkach odwodnionych osmotycznie i przechowywanych w zróżnicowanej temperaturze

Pełny tekst Streszczenie

MAGDALENA KITLAS, MAŁGORZATA ZIARNO

Próba wzbogacenia serów twarogowych w wapń

Pełny tekst Streszczenie

DOROTA LENART, REGINA STEMPNIEWICZ

Wpływ kultury starterowej Geotrichum candidum na mikroflorę epifityczną słodów jęczmiennych

Pełny tekst Streszczenie

EWA MAJEWSKA

Ilościowe oznaczanie aspartamu w produktach spożywczych metodą miareczkową

Pełny tekst Streszczenie

MAGDALENA MOLSKA

Termiczna inaktywacja przetrwalników Bacillus stearothermophilus w obecności NaCl

Pełny tekst Streszczenie

ANETA OGONEK, ANDRZEJ LENART

Znaczenie powłok jadalnych w odwadnianiu osmotyczym mrożonych truskawek

Pełny tekst Streszczenie

HANNA PASCHKE, MIECZYSŁAW JANKIEWICZ

Wpływ dodatku tłuszczu na właściwości lepkosprężyste ciasta pszennego

Pełny tekst Streszczenie

MICHAŁ PIEGZA, REGINA STEMPNIEWICZ

Ocena antagonizmu drożdży Geotrichum candidum w stosunku do toksynotwórczych grzybów rodzaju Fusarium

Pełny tekst Streszczenie

MARCIN PIECZYŃSKI

Modyfikacja właściwości technologicznych proszku z żółtek jaj kurzych metodą aglomeracji i jego trwałość przechowalnicza

Pełny tekst Streszczenie

RENATA RYBICKA

Walidacja enzymatycznej metody oznaczania zawartości cukrów w napojach bezalkoholowych, niegazowanych

Pełny tekst Streszczenie

KATARZYNA SAMBORSKA, DOROTA WITROWA-RAJCHERT

Ocena procesu suszenia rozpyłowego handlowego, płynnego preparatu α-amylazy

Pełny tekst Streszczenie

RADOSŁAW SPYCHAJ, MARTA SOWA, ZYGMUNT GIL, MAREK LISZEWSKI

Wpływ technologii uprawy i terminu zbioru na wybrane wyróżniki wartości żywieniowej ziarna jęczmienia jarego nieoplewionego i oplewionego

Pełny tekst Streszczenie

AGNIESZKA TOMZA, EWA BRUCKA – JASTRZĘBSKA, ELŻBIETA RATKOWSKA

Wpływ różnych rodzajów obróbki cieplnej na zawartość PCB w mięsie karpi – Cyprinus carpio L.

Pełny tekst Streszczenie

MONIKA TRZĄSKOWSKA, ELIZA ŻERAŃSKA

Zastosowanie bakterii probiotycznych

Pełny tekst Streszczenie

RENATA WOŁOCH, PAWEŁ M. PISULEWSKI

Wpływ procesów technologicznych na zmiany zawartości włókna pokarmowego i frakcji β-glukanów w ziarnie nieoplewionych i oplewionych form jęczmienia i owsa

Pełny tekst Streszczenie