ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

MICHAŁ PIEGZA, REGINA STEMPNIEWICZ

Tytuł

Ocena antagonizmu drożdży Geotrichum candidum w stosunku do toksynotwórczych grzybów rodzaju Fusarium

Streszczenie

Badano zależności pomiędzy wybranymi szczepami G. candidum, pochodzącymi z różnych środowisk (słód jęczmienny, sery z porostem pleśni), a toksynotwórczymi grzybami rodzaju Fusarium, licznie występującymi na ziarnie zbóż. Interakcje pomiędzy drobnoustrojami badano trzema metodami: testem biotycznym, punktowym i metodą dyfuzyjną (studzienkową). Testowane drożdże hodowano w różnych podłożach: PDA, YEG, Czapka i ME. Wykazano zróżnicowaną aktywność antagonistyczną zależną od szczepu drożdży i szczepu grzyba strzępkowego. Większą wrażliwością na obecność drożdży charakteryzowały się trzy gatunki: F. graminearum, F. sporotrichoides i F. poae, mniejszą dwa gatunki: F. avenaceum i F. culmorum. Hamowanie wzrostu grzybów testowych było głównie wynikiem konkurencji o przestrzeń życiową.

Słowa kluczowe

antagonizm, grzyby toksynotwórcze, Geotrichum, Fusarium

Do pobrania