ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

DOROTA LENART, REGINA STEMPNIEWICZ

Tytuł

Wpływ kultury starterowej Geotrichum candidum na mikroflorę epifityczną słodów jęczmiennych

Streszczenie

Oceniano wpływ szczepu drożdży Geotrichum candidum l, zastosowanego jako kultury starterowej w procesie słodowania, na zmiany mikroflory epifitycznej otrzymanych słodów. Kulturę drożdży dodawano w formie szczepionki do drugiej (słód GI) oraz do pierwszej i drugiej (słód Gil) wody zamoczkowej, podczas słodowania prowadzonego w warunkach mikrotechnicznych. Przeprowadzono analizę powierzchniowej mikroflory ziarna i suchych słodów. Określono ogólną liczbę tlenowych bakterii mezofilnych na wzbogaconym bulionie, bakterii mlekowych na pożywce MRS (Merck) oraz drożdży „dzikich” na PDA (Merck). Stopień zasiedlenia ziarna i słodów przez grzyby mikroskopowe oraz drożdże Geotrichum candidum l określano poprzez punktowe wykładanie 100 losowo wybranych ziarniaków na podłoże PDA. Wykazano, że dodatek szczepionki drożdży Geotrichum candidum l wywoływał redukcję liczby grzybów mikroskopowych, w tym toksynotwórczych gatunków z rodzaju Fusarium (w 94%). Zwiększona dawka szczepionki nie zmieniła w zasadniczy sposób ilości pozostałych grup drobnoustrojów bytujących na słodach „starterowych”. Technologia słodowania ziarna z dodatkiem kultur starterowych w warunkach przemysłowych stwarza możliwość poprawy jakości i zdrowotności słodu.

Słowa kluczowe

mikroflora słodu, drożdżowa kultura starterowa, słód jęczmienny, grzyby toksynotwórcze

Do pobrania