ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

MAGDALENA MOLSKA

Tytuł

Termiczna inaktywacja przetrwalników Bacillus stearothermophilus w obecności NaCl

Streszczenie

Celem badań było wykonanie analizy procesu inaktywacji termicznej spor bakteryjnych w obecności NaCl, z wyróżnieniem zjawiska aktywacji spor uśpionych i destrukcji spor zaktywowanych. Badano wpływ różnych stężeń chlorku sodu na ciepłoopomość spor bakterii Bacillus stearothermophilus (ATCC 10149). Spory były ogrzewane w roztworach wodnych NaCl o stężeniach 0-6%, w trzech zakresach temperatury (110—121°C). Na podstawie wykonanych badań stwierdzono, że obecność NaCl w analizowanym środowisku zwiększa wrażliwość spor bakteryjnych na ogrzewanie i istotnie wpływa na proces inaktywacji przetrwalników. Zaobserwowano, że wraz ze wzrostem stężenia NaCl w środowisku, przy tej samej temperaturze, czas potrzebny do osiągnięcia założonej czystości mikrobiologicznej ulega skróceniu.

Słowa kluczowe

przeżywalność przetrwalników, Bacillus slearothermophilus, inaktywacja termiczna

Do pobrania