ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

ANNA BERTHOLD, IRENA MOLSKA

Tytuł

Występowanie Bacillus cereus w mleku surowym

Streszczenie

Określono występowanie B. cereus (ogólną liczbę oraz NPL przetrwalników) w mleku surowym, pobieranym od pojedynczych krów (108 prób) z dwóch gospodarstw wielkostadnych o różnym poziomie higieny pozyskiwania mleka oraz w mleku zbiorczym (19 prób) z jednego z tych gospodarstw. W mleku od pojedynczych krów (20 prób) i mleku zbiorczym (19 prób) pozyskiwanym w gospodarstwie o wysokim poziomie higieny doju ogólna liczba B. cereus jak i NPL jego przetrwalników nie przekraczały 2 w 1 cm3. W mleku pozyskiwanym w gospodarstwie o niższym poziomie higieny doju (88 prób od pojedynczych krów) ogólna liczba komórek B. cereus zawierała się w granicach 5,0-6,0·102 j.t.k., a NPL przetrwalników – w granicach 0,018 – > 1,6·102 w 1 cm3.

Słowa kluczowe

mleko surowe, higiena produkcji, gospodarstwo wielkostadne, Bacillus cereus

Do pobrania