ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

RADOSŁAW GRUSKA

Tytuł

Wpływ dodatku wodorotlenku wapnia na czystość soku buraka cukrowego

Streszczenie

W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu Ca(OH)2 dodawanego do krajanki buraczanej na czystość soku. Wodorotlenek wapnia dodawano w ilości 0,03% na masę krajanki. Dodany przed procesem denaturacji powodował zwiększenie czystości odwirowanego soku o około 0,5 jednostki w porównaniu z czystością soku odwirowanego z krajanki niezdenaturowanej. W przypadku krajanki zdenaturowanej bez dodatku wodorotlenku wapnia, różnica ta była jeszcze większa i wynosiła około 3 jednostki.

Słowa kluczowe

sok buraka cukrowego, krajanka buraczana, wodorotlenek wapnia

Do pobrania