ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

MAŁGORZATA KOSTECKA, JULIANNA KOSTECKA, GABRIELA GUTOWSKA, KAROLINA JACHIMOWICZ-ROGOWSKA, KATARZYNA KOLASA, MONIKA BOJANOWSKA

Tytuł

Czy pandemia covid-19 wpłynęła na sposób żywienia dzieci w wieku przedszkolnym chorujących na alergie pokarmowe?

Streszczenie

Wprowadzenie. Alergia pokarmowa wymaga wprowadzenia diety eliminacyjnej i jej restrykcyjnego przestrzegania. W przypadku małych dzieci za kontrolę diety odpowiedzialni są rodzice. Celem prezentowanych badań było określenie czy pandemia COVID-19 wpłynęła na sposób żywienia dzieci w wieku przedszkolnym, które chorują na alergię pokarmową. Do badania zaproszono rodziców dzieci w wieku przedszkolnym (3 ÷ 6 lat), które mają zdiagnozowaną alergię pokarmową i uczęszczają do przedszkoli prowadzonych przez miasto Lublin. W badaniu wzięły udział matki 151 dzieci, wypełniły one kwestionariusz ankiety składający się z dwóch części. Część pierwsza oparta została na kwestionariuszu KomPAN oceniającym częstotliwość spożycia produktów i potraw, druga część badała zmiany w sposobie żywienia podczas pandemii COVID-19.
Wyniki i wnioski. Najczęstszymi alergenami w badanej grupie były białka mleka krowiego, orzechy, białka jaja kurzego, owoce drobnopestkowe, kakao, seler i cytrusy. 2/3 matek zadeklarowało, że zawsze przestrzega diety eliminacyjnej. Co 10. ankietowana twierdziła, że sporadycznie zdarzają się odstępstwa od diety, natomiast pozostałe matki nie przestrzegały stale diety eliminacyjnej. Problem z dostępem do lekarza pediatry, lekarza specjalisty lub dietetyka w czasie trwania pandemii COVID-19 według 1/3 matek był przyczyną trudności w prawidłowym komponowaniu diety i przyczynił się do popełniania błędów lub częstszych odstępstw od diety. Co 5. respondentka twierdziła, że praca zdalna powodowała brak czasu na gotowanie i częstsze korzystanie z gotowej żywności i tym samym trudniejsze przestrzeganie eliminacji alergenów z diety dziecka. Jak pokazały przeprowadzone badania, brak czasu i trudność w dostępie do podstawowej i specjalistycznej opieki medycznej powodował, że w okresie pandemii dzieci częściej spożywały żywność o właściwościach alergizujących.

Słowa kluczowe

alergia pokarmowa, dieta eliminacyjna, choroby atopowe, COVID-19

Do pobrania