ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2023, 30, 2(135)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

MAŁGORZATA MISZTAL-SZKUDLIŃSKA, JUSTYNA OŚKO, JOANNA BRZEZIŃSKA-ROJEK, SVITLANA SAGATOVYCH, MAŁGORZATA GREMBECKA

Suplementy diety i żywność wzbogacana jako środki umożliwiające uzupełnienie diety w żelazo

Pełny tekst Streszczenie

MAGDALENA MIKUS, SABINA GALUS

Biopolimerowe materiały aktywne do żywności

Pełny tekst Streszczenie

IGA PIASECKA, EWA OSTROWSKA-LIGĘZA, STANISŁAW KALISZ, AGATA GÓRSKA

Charakterystyka właściwości termicznych nasion z czarnej i czerwonej porzeczki

Pełny tekst Streszczenie

NATALIA POLAK, STANISŁAW KALISZ, ADAM WAWRZYŃCZAK, BARTOSZ KRUSZEWSKI

Wpływ czasu przechowywania na wybrane wyróżniki jakościowe soków mieszanych z aronii czarnoowocowej i jagody kamczackiej

Pełny tekst Streszczenie

ANNA MIKULEC, MAREK ZBOROWSKI, URSZULA CISOŃ-APANASEWICZ, ALEKSANDRA STAWIARSKA, AGNIESZKA RUDZKA, STANISŁAW KOWALSKI

Stan wiedzy na temat bezpieczeństwa i marnowania żywności wśród młodych konsumentów

Pełny tekst Streszczenie

MAŁGORZATA KOSTECKA, JULIANNA KOSTECKA, GABRIELA GUTOWSKA, KAROLINA JACHIMOWICZ-ROGOWSKA, KATARZYNA KOLASA, MONIKA BOJANOWSKA

Czy pandemia covid-19 wpłynęła na sposób żywienia dzieci w wieku przedszkolnym chorujących na alergie pokarmowe?

Pełny tekst Streszczenie

SZCZEPAN MIKOŁAJCZYK, MAŁGORZATA WARENIK-BANY, MAREK PAJUREK

Dioksyny, furany i PCB w importowanych rybach morskich – narażenie konsumentów

Pełny tekst Streszczenie

NIKOLA MACIEJEWSKA, ANNA SZOSLAND-FAŁTYN, BEATA BARTODZIEJSKA

Przeżywalność środowiskowych Bifidobacterium spp. oraz bakterii fermentacji mlekowej w serach twarogowych wyprodukowanych z użyciem kultury środowiskowej

Pełny tekst Streszczenie

ANNA PLATTA, ANNA MIKULEC, MILLENA RUSZKOWSKA, GRZEGORZ SUWAŁA

Zachowania zdrowotne związane z odżywianiem i postrzeganiem wyglądu ciała: badania wśród młodych dorosłych w Polsce

Pełny tekst Streszczenie

LESŁAW JUSZCZAK, AGNIESZKA CABAJ

Propolis jako funkcjonalny składnik żywności

Pełny tekst Streszczenie