ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

ANNA PLATTA, ANNA MIKULEC, MILLENA RUSZKOWSKA, GRZEGORZ SUWAŁA

Tytuł

Zachowania zdrowotne związane z odżywianiem i postrzeganiem wyglądu ciała: badania wśród młodych dorosłych w Polsce

Streszczenie

Wprowadzenie. Czas studiów oraz zmiana otoczenia społecznego to dla młodych ludzi czas złożonych doświadczeń, w czasie którego napotykają czynniki predysponujące dla zmiany nawyków żywieniowych oraz do zwiększonej podatności na zaburzenia psychiczne. Styl życia studentów uniwersytetów, którzy chcą kształtować swoje zachowania zdrowotne w nowym środowisku, zależy od wielu czynników. Skłoniło to autorów do podjęcia badań w celu identyfikacji realizowanych zachowań zdrowotnych (za-chowań żywieniowych, sięgania po substancje pobudzające i uzależniające – tytoń) w aspekcie postrzega-nia swojego wyglądu wśród studentów wybranych uczelni wyższych w Polsce. Niniejsze badanie empi-ryczne zostało przeprowadzone przy użyciu kwestionariusza techniką wywiadu pośredniego (CAWI) w okresie od 1 lutego do 31 marca 2023 r. W badaniu udział wzięło 805 respondentów, w tym 461 kobiet i 344 mężczyzn.
Wyniki i wnioski. Wykazano, że wysoki poziom zadowolenia z wyglądu własnego ciała i prawidłowa masa ciała są czynnikami wpływającymi na samoocenę jakości życia, stanu zdrowia i sposobu odżywiania wśród młodych dorosłych. Ciekawym, zaobserwowanym zjawiskiem jest wpływ poziomu zadowolenia z wyglądu własnego ciała na częstość spożywania i przygotowywania posiłków. Ponadto wszyscy młodzi ludzie jednoznacznie uważali, że wygląd jest ważny w życiu współczesnego człowieka. W ich opinii odgrywa on szczególnie ważną rolę w znalezieniu dobrze płatnej pracy i życiowego partnera. Uzyskane wyniki przyczyniają się do zrozumienia potencjalnych ścieżek rozwoju prozdrowotnego odżywiania, podkreślając tym samym możliwe cele interwencji.

Słowa kluczowe

jakość życia, zachowania zdrowotne, studenci, zachowania żywieniowe, wygląd ciała

Do pobrania