ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

NATALIA POLAK, STANISŁAW KALISZ, ADAM WAWRZYŃCZAK, BARTOSZ KRUSZEWSKI

Tytuł

Wpływ czasu przechowywania na wybrane wyróżniki jakościowe soków mieszanych z aronii czarnoowocowej i jagody kamczackiej

Streszczenie

Wprowadzenie. Świadomość konsumentów na temat zdrowego stylu życia stopniowo rośnie. Owoce są bogatym źródłem prozdrowotnych antocyjanów czy polifenoli. Celem badań było określenie wpływu czasu przechowywania soków mieszanych z aronii czarnoowocowej i jagody kamczackiej na wybrane wyróżniki jakościowe. W niniejszych badaniach postawiono hipotezę, iż  czas przechowywania soków mieszanych będzie czynnikiem wpływającym na zawartość polifenoli, antocyjanów oraz barwę. Materiał do badań stanowiły 100-procentowe soki z aronii  czarnoowocowej i jagody kamczackiej oraz soki mieszane z udziałem poszczególnych soków w zakresie 10 ÷ 90 %.
Wyniki i wnioski. Sok z jagody kamczackiej okazał się cenniejszym źródłem  polifenoli i antocyjanów (308,3 mg i 234,5 mg w 100 cm3) niż sok z aronii czarnoowocowej (229,9 mg i 122,2 mg w 100 cm3). Tak samo soki mieszane z większym udziałem jagody kamczackiej cechowały się większą zawartością tych związków, a tym samym potencjalnie wyższą wartością prozdrowotną.  Największą jasnością oraz wyższym udziałem barwy czerwonej i żółtej wśród badanych soków odznaczał się stuprocentowy sok z aronii czarnoowocowej. W przypadku przechowywania  wykazano, iż najintensywniejsze zmiany degradacyjne oznaczonych składników bioaktywnych zachodzą w pierwszym miesiącu, zaś w późniejszym okresie tempo przemian tych związków jest  mniejsze. Miesięczne przechowywanie spowodowało obniżenie zawartości polifenoli o 12,1 ÷ 14,2 % oraz antocyjanów o 19,7 ÷ 33,5 % w zależności od wariantu soku. W przypadku barwy zaobserwowano, iż wydłużenie czasu przechowywania wpłynęło znacząco na pojaśnienie badanych produktów, a także na zmiany wartości parametrów a* i b*.

Słowa kluczowe

polifenole, antocyjany, składniki bioaktywne, aronia czarnoowocowa, jagoda kamczacka

Do pobrania