ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

DOROTA NOWAK, AGNIESZKA NOWAK

Tytuł

Kinetyka wzrostu biomasy oraz biosyntezy enzymów amylolitycznych przez drożdże Saccharomycopsis fibuligera podczas hodowli w bioreaktorze

Streszczenie

Celem pracy była ocena wpływu zastosowania różnych źródeł węgla w podłożu indukcyjnym na przebieg biosyntezy enzymów amylolitycznych podczas hodowli drożdży Saccharomycopsis  fibuligera, prowadzonej w bioreaktorze. Podłoża indukcyjne zawierały 2 % skrobi: ziemniaczanej natywnej, ziemniaczanej zmodyfikowanej lub tapiokowej. W trakcie hodowli w próbkach mierzono gęstość optyczną (OD), plon biomasy oraz aktywność amylaz metodą biochemiczną Bernfelda. Największy przyrost biomasy (14 gs.s./dm3) oraz najwyższą aktywność enzymów amylolitycznych w podłożu hodowlanym (35 μmol maltozy/(cm3·min)) uzyskano, gdy źródłem węgla w medium hodowlanym była natywna skrobia ziemniaczana.

Słowa kluczowe

skrobia ziemniaczana, skrobia tapiokowa, skrobia modyfikowana, podłoże indukcyjne, produkcja amylaz

Do pobrania