ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2009, 1 (62)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

ANNA SIP, MARIA KRASOWSKA, MICHAŁ WIĘCKOWICZ, WŁODZIMIERZ GRAJEK

Metody skriningu bakteriocynogennych bakterii fermentacji mlekowej

Pełny tekst Streszczenie

DOROTA NOWAK, AGNIESZKA NOWAK

Kinetyka wzrostu biomasy oraz biosyntezy enzymów amylolitycznych przez drożdże Saccharomycopsis fibuligera podczas hodowli w bioreaktorze

Pełny tekst Streszczenie

MARTA CIECIERSKA, MIECZYSŁAW OBIEDZIŃSKI

Występowanie WWA w preparatach do początkowego i dalszego żywienia niemowląt oraz w żywności dla małych dzieci w odniesieniu do wymagań prawa żywnościowego Unii Europejskiej

Pełny tekst Streszczenie

KAROLINA SZULC, ANDRZEJ LENART

Właściwości reologiczne aglomerowanej żywności w proszku dla dzieci

Pełny tekst Streszczenie

ANNA KAMIŃSKA, VOLKER GAUKEL

Kontrola wzrostu kryształów w lodach spożywczych

Pełny tekst Streszczenie

KATARZYNA KOZŁOWICZ, FRANCISZEK KLUZA

Wpływ dodatków napojów alkoholowych na proces zamrażania sorbetów owocowych

Pełny tekst Streszczenie

HANNA KOWALSKA

Wpływ stężenia roztworu, temperatury i czasu procesu na odwadnianie osmotyczne jabłek

Pełny tekst Streszczenie

MONIKA JANOWICZ, KATARZYNA ŚREDZIŃSKA

Wybrane właściwości suszonych konwekcyjnie jabłek wstępnie odwadnianych osmotycznie w warunkach zmiennego ciśnienia

Pełny tekst Streszczenie

MAŁGORZATA RZĄCA, DOROTA WITROWA-RAJCHERT

Zmiany aktywności przeciwrodnikowej i zawartości polifenoli w suszu jabłkowym uzyskanym przy wykorzystaniu promieniowania podczerwonego

Pełny tekst Streszczenie

EWA JAKUBCZYK

Charakterystyka suszenia konwekcyjno-mikrofalowego spienionego przecieru jabłkowego

Pełny tekst Streszczenie

AGATA PĘKOSŁAWSKA, ANDRZEJ LENART

Wpływ rodzaju i stężenia substancji osmotycznej na przebieg odwadniania osmotycznego dyni

Pełny tekst Streszczenie

EWA OSTROWSKA-LIGĘZA, MAGDALENA WIRKOWSKA, BOLESŁAW KOWALSKI

Termokinetyczna analiza tłuszczu z kukurydzy z wykorzystaniem różnicowej kalorymetrii skaningowej

Pełny tekst Streszczenie

AGNIESZKA LATOCH

Właściwości miofibryli sonifikowanego mięsa wieprzowego o obniżonej jakości

Pełny tekst Streszczenie