ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

ELŻBIETA GUJSKA, MARTA CZARNOWSKA, JOANNA MICHALAK

Tytuł

Zawartość folianów w kefirach i jogurtach świeżych oraz chłodniczo przechowywanych

Streszczenie

Celem pracy była ocena zawartości folianów w mleku towarowym, kefirach i jogurtach świeżych i przechowywanych do 34 dni w temperaturze chłodniczej. Kefir i jogurt wyprodukowano metodą termostatową. W badanych próbkach zidentyfikowano tylko formę metylową folianów, tj. 5CH3FH4. W zbiorczym świeżym mleku zawartość 5CH3FH4 wynosiła ok. 4,0 μg/100 g. Proces pasteryzacji nie wpłynął na istotne (p = 0,05) zmniejszenie zawartości tej formy folianów. W próbkach kefiru nie stwierdzono zmian zawartości 5CH3FH4 w porównaniu z mlekiem wyjściowym, natomiast w jogurcie miała miejsce istotna (p = 0,05) jego redukcja. Czas przechowywania wpłynął na zawartość 5CH3FH4 w kefirach w sposób zróżnicowany. W jednej serii kefirów nie nastąpiło istotne zmniejszenie zawartości 5CH3FH4, natomiast w drugiej serii stwierdzono istotne zwiększenie zawartości folianów po 19 dniach przechowywania, a następnie istotne zmniejszenie po 21 dniach. W obydwu seriach jogurtów stwierdzono zmniejszenie zawartości folianów w czasie przechowywania w warunkach chłodniczych.

Słowa kluczowe

foliany, kefir, jogurt, HPLC, przechowywanie

Do pobrania