ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2014, 5 (96)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

ANNA DOBOSZ, MAREK SIKORA, MAGDALENA KRYSTYJAN

Retrogradacja skrobi z dodatkiem i bez dodatku nieskrobiowych hydrokoloidów polisacharydowych – metody pomiaru i ich zastosowanie

Pełny tekst Streszczenie

DANUTA JAWORSKA, WIESŁAW PRZYBYLSKI

Wpływ wybranych czynników warunkujących jakość sensoryczną wieprzowiny

Pełny tekst Streszczenie

DAGMARA GŁÓD, MAREK ADAMCZAK, WŁODZIMIERZ BEDNARSKI

Wybrane aspekty zastosowania nanotechnologii w produkcji żywności

Pełny tekst Streszczenie

ZYGMUNT LITWIŃCZUK, MARIUSZ FLOREK, PIOTR DOMARADZKI, PAWEŁ ŻÓŁKIEWSKI

Właściwości fizykochemiczne mięsa buhajków trzech rodzimych ras – polskiej czerwonej, białogrzbietej i polskiej czarno-białej oraz simentalskiej i polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej

Pełny tekst Streszczenie

KRZYSZTOF SZKUCIK, MICHAŁ GONDEK, ZBIGNIEW BEŁKOT, KRYSTYNA KURSA

Zawartość selenu w mięśniach i narządach wewnętrznych koni rzeźnych w zależności od ich wieku i płci

Pełny tekst Streszczenie

ANDRZEJ TYBURCY, IWONA ŚCIBISZ, EWELINA ROSTEK, ANNA PASIERBIEWICZ, TOMASZ FLOROWSKI

Przeciwutleniające właściwości soków z żurawiny i z róży w produktach z mięsa rozmrożonego

Pełny tekst Streszczenie

KRYSTYNA GUTKOWSKA, PAWEŁ JANKOWSKI, MARTA SAJDAKOWSKA, SYLWIA ŻAKOWSKA-BIEMANS, IWONA KOWALCZUK

Kryteria różnicujące zachowania konsumentów wobec produktów żywnościowych na przykładzie mięsa i przetworów mięsnych

Pełny tekst Streszczenie

MAGDALENA STANEK, ZBIGNIEW BOREJSZO, JANUSZ DĄBROWSKI, BOGDAN JANICKI

Wybrane parametry jakości mięsa babki szczupłej (Neogobius fluviatilis pallas) odłowionej z Wisły

Pełny tekst Streszczenie

TOMASZ KRZYWIŃSKI, ZDZISŁAW DOMISZEWSKI, GRZEGORZ TOKARCZYK, GRZEGORZ BIENKIEWICZ

Ocena przydatności mięsa ryb małocennych do produkcji żywności przekąskowej

Pełny tekst Streszczenie

ELŻBIETA GUJSKA, MARTA CZARNOWSKA, JOANNA MICHALAK

Zawartość folianów w kefirach i jogurtach świeżych oraz chłodniczo przechowywanych

Pełny tekst Streszczenie

JAROSŁAW KOWALIK, ADRIANA ŁOBACZ, KAMIL ADAMCZEWSKI, ANNA S. TARCZYŃSKA

Zastosowanie alternatywnych metod oceny bezpieczeństwa mikrobiologicznego wybranych serów

Pełny tekst Streszczenie

MARTA DZIUBA, DOROTA NAŁĘCZ, BARTŁOMIEJ DZIUBA

Analiza in silico peptydów immunoaktywnych pochodzących z białek żywności – badania z wykorzystaniem bazy BIOPEP

Pełny tekst Streszczenie

BARBARA BORCZAK, ELŻBIETA SIKORA, MAREK SIKORA, JOANNA KAPUSTA-DUCH, DIMITAR HRUSAVOV

Wpływ odroczonego wypieku i dodatku zakwasu na indeks glikemiczny in vitro oraz zawartość skrobi i polifenoli ogółem w bułkach pszennych

Pełny tekst Streszczenie

DOROTA LITWINEK, HALINA GAMBUŚ, GABRIELA ZIĘĆ, FLORIAN GAMBUŚ

Porównanie indeksu i ładunku glikemicznego herbatników owsianych oraz pszennych

Pełny tekst Streszczenie

JAKUB MACIERZYŃSKI, MARIA BUCZEK, WOJCIECH ZAWERACZ, BOGUSŁAW KRÓL

Skład polifenolowy owoców jeżyny Rubus fruticosus

Pełny tekst Streszczenie

LUBOMIRA BRONIARZ-PRESS, JACEK RÓŻAŃSKI, SYLWIA RÓŻAŃSKA

Właściwości reologiczne zatężonych kukurydzianych wywarów gorzelnianych

Pełny tekst Streszczenie

PRZEMYSŁAW DMOWSKI, MARIA ŚMIECHOWSKA, ELŻBIETA SAGAN:

Wpływ czasu parzenia i stopnia rozdrobnienia herbaty czarnej na barwę naparu i jego właściwości przeciwutleniające

Pełny tekst Streszczenie

MARTINA OŠŤÁDALOVÁ, BOHUSLAVA TREMLOVÁ, IVAN STRAKA, PAVEL BARTL

Wpływ przechowywania na zawartość teaflawin i tearubigin w herbatach typu oolong

Pełny tekst Streszczenie