ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

MAGDALENA STANEK, ZBIGNIEW BOREJSZO, JANUSZ DĄBROWSKI, BOGDAN JANICKI

Tytuł

Wybrane parametry jakości mięsa babki szczupłej (Neogobius fluviatilis pallas) odłowionej z Wisły

Streszczenie

Celem pracy było określenie wybranych parametrów jakości mięsa babki szczupłej (Neogobius fluviatilis Pallas) – gatunku ryb obcych dla polskiej ichtiofauny – odłowionej z Wisły. Ryby podzielono na trzy grupy wiekowe. Do badań pobrano nadosiową część mięśnia bocznego wielkiego ze środkowej części tułowia wraz ze skórą. W mięsie oznaczono zawartość: białka, tłuszczu, kwasów tłuszczowych, wody oraz cholesterolu całkowitego. Średnia zawartość tłuszczu wahała się od 1,04 do 1,13 %, a cholesterolu – od 74,28 do 79,94 mg·100 g-1. W przypadku tych dwóch parametrów nie stwierdzono statystycznie istotnych (p 0,05) różnic pomiędzy osobnikami o różnej długości ciała. Różnice statystycznie istotne (p 0,05) wystąpiły pomiędzy średnimi zawartościami białka (18,52 ÷ 21,06 %) oraz wody (77,98 ÷ 78,74 %)
w mięsie ryb o różnych długościach ciała. Największy udział stanowiły kwasy PUFA (od 39,90 do 40,80 % wszystkich kwasów tłuszczowych), zaś w najmniejszych ilościach oznaczono MUFA (od 25,98 do 28,78 %). W grupie SFA największy udział miał kwas C16:0, wśród MUFA – C18:1 n-9, a spośród PUFA w największych ilościach oznaczono kwas C20:5 n-3. Współczynnik n-3/n-6 wynosił od 1,33 do
1,44 i nie stwierdzono różnic statystycznie istotnych (przy p 0,05) pomiędzy osobnikami o różnej długości ciała. Wartości AI i TI wynosiły odpowiednio: od 0,39 do 0,42 i od 0,31 do 0,32.

Słowa kluczowe

babka szczupła, cechy morfologiczne, mięso, białko, tłuszcz, kwasy tłuszczowe, cholesterol

Do pobrania