ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

MARK F. ZARANYIKA, EDWARD MUKUDU, ALBERT T. CHIRENJE

Tytuł

Energia aktywacji katalizowanej solami heterogennej hydrolizy rozcieńczonym kwasem trudno dostępnych części mikrokrystalicznej celulozy

Streszczenie

Wyznaczano pozorne stałe szybkości, Kc, heterogennej hydrolizy rozcieńczonym kwasem trudno dostępnych części mikrokrystalicznej celulozy w 0,3, 1,0 i 1,3 M kwasie solnym zawierającym 0.00, 0,08 i 0,20 M KCl w 60, 70, 75 i 80°C posługując się metodą ubytku wagi. Energie aktywacji Ea obliczono z krzywych ln Kc-1/T gdzie T jest temperaturą absolutną. Gdy hydrolizę przeprowadzano w 0,3 M kwasie solnym otrzymano dla Ea zaledwie 25 kcal/mol. Wobec dodanego KCl jako elektrolitu Ea nie zmieniała się, a średnia wartość 12,6 = 0,5 kcal/mol i w badanym zakresie była niezależna od stężenia dodanego elektrolitu. Przedstawiono prawdopodobny mechanizm odpowiadający za niską energię aktywacji.

Do pobrania