ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

1996, 2(7) S

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

JAY-LIN JANE

Struktura gałeczek skrobiowych

Pełny tekst Streszczenie

HARALD RÖPER

Przemysłowe produkty ze skrobi – kierunki rozwoju

Pełny tekst Streszczenie

J. HOLLÓ, A. NESZMELYI

Konformacja polisacharydów skrobiowych w roztworze. Badania w wysokopolowym NMR i obliczenia teoretyczne

Pełny tekst Streszczenie

DANUTA M. NAPIERAŁA, MARIUSZ POPENDA

Modelowanie kompleksu amyloza – róż bengalski w DMSO na podstawie spektroskopii NMR

Pełny tekst Streszczenie

KRZYSZTOF POLEWSKI

Modelowanie komputerowe procesu hydratacji amylozy

Pełny tekst Streszczenie

KRZYSZTOF POLEWSKI, DANUTA NAPIERAŁA

Pomiary absorpcji i fluorescencji kompleksów amylozy w detergencie kationowym używając różu bengalskiego jako sondy fluorescencyjnej

Pełny tekst Streszczenie

PIOTR TOMASIK, WŁODZIMIERZ ZAWADZKI

Kompleksy skrobi z fluoresceiną

Pełny tekst Streszczenie

MARK F. ZARANYIKA, EDWARD MUKUDU, ALBERT T. CHIRENJE

Energia aktywacji katalizowanej solami heterogennej hydrolizy rozcieńczonym kwasem trudno dostępnych części mikrokrystalicznej celulozy

Pełny tekst Streszczenie

DANUTA SUCHARZEWSKA, JULIA KOMINIAK, KRYSTYNA NOWAKOWSKA

Modified starch-based preparations with antiseptic action

Pełny tekst Streszczenie